Jump to content

Skade pga frakt


Recommended Posts

Hvilke rettigheter har vi ovenfor f.eks posten når pakka du har sendt kommer frem skadet?

Har nylig solgt en skummer pluss div og fikk melding i fra kjøper med bilder som viser tegn til mishandling av pakka som resulterte i sprekt reaktorør på skummeren.

 

Pakka har fått såpass med juling at innvendig emballasje (isopor) har blitt knust noe som har resultert i at ting i esken har slått mot hverandre.

 

Posten må vel dekke sånt på et vis?er utrolig kjedelig og sende varer og få sånne tilbakemeldinger da jeg selv vet hvor mye en gleder seg når en har kjøpt noe nytt!

Link to post
Share on other sites

Se litt ned på siden her: http://www.posten.no/vilkar/postens-generelle-leveringsvilkar

 

Utdrag her, ikke finlest fra meg nå:

Registrerte postsendinger

Posten er ansvarlig for registrerte postsendinger dersom disse er skadet, kommet bort eller forsinket. Ved forsinkelse av registrert postsending plikter Posten bare å yte erstatning dersom forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet. Dersom en postsending til eller fra utlandet blir skadet, kommer bort eller blir forsinket mens den er i Postens varetekt, betales erstatning som for tilsvarende innenriks sending dersom dette gir høyere erstatning enn etter de regler som gjelder for internasjonale sendinger.

Forklaring av begreper

Med skadet menes en postsending som helt eller delvis har fått skadet sitt innhold. Med kommet bort menes en postsending som ikke er utlevert til adressaten, eller stilt til dennes rådighet, eller som avsenderen ikke har fått i retur.

Med forsinket menes en postsending som ikke er utlevert/forsøkt utlevert til adressaten, eller stilt til dennes rådighet innen den tiden som er angitt å gjelde for den aktuelle postsendingen. Dersom en innenriks pakke blir forsinket, kan avsenderen kreve å få tilbakebetalt vederlaget/portoen dersom forsinkelsen ikke skyldes forhold utenfor Postens kontroll eller feil/mangelfull adressering.

Dersom en postoppkravssending kommer bort, blir skadet eller forsinket, betaler Posten erstatning som for samme sendingstype uten postoppkrav. Blir oppkravssendingen utlevert uten at oppkravsbeløpet blir krevd inn, erstatter Posten det ikke innkrevde oppkravsbeløpet.

14 - Ansvarsbegrensning

14.1 Posten er ikke erstatningsansvarlig dersom skade, bortkomst eller forsinkelse skyldes:

  • Feil eller forsømmelse fra kundens side

  • Postsendingens egenbeskaffenhet

  • Utilstrekkelig emballasje

  • Forhold som Posten verken kunne unngå eller avverge følgene av

14.2 Posten er ikke ansvarlig for følgeskader

14.3 Følgende maksimumsbeløp gjelder:

 

  • Verdisending: Det beløp sendingen er forsikret for (oppgitt verdi på sendingen), dog begrenset til kr 40.000,-
  • Rekommandert brev: kr 1.000,-
  • Pakker innenriks: kr 10.000,-
  • Pakker til utlandet: SDR 40 pr pakke + SDR 4,50 pr kg

15 - Beregning av erstatningens størrelse

15.1 Innenfor gjeldende maksimumsgrenser, jf. punkt 14.3, beregnes erstatningen etter innholdets faktiske verdi (omsetningsverdi) på det stedet og tidspunktet Posten tok imot postsendingen for formidling.

Link to post
Share on other sites

Posten vil nok ta ansvar for skaden. De er ikke så veldig vanskelige på det. Men du kommer til å bli svært skuffet når du ser erstatningssummen. Det blir nemlig beregnet per kilo og er noe sånt som 17 kr per kilo, så 10 kg vil gi deg 170 kr + eventuell fraktkostnad. Er gjennom dette ofte i jobben, og det er snaut verdt å fylle ut skjemaet. Skal du virkelig ha en pakke forsikret må du nok igjennom forsikringselskapet eller kjøpe utvidet forsikring hos speditør.

Link to post
Share on other sites
Posten vil nok ta ansvar for skaden. De er ikke så veldig vanskelige på det. Men du kommer til å bli svært skuffet når du ser erstatningssummen. Det blir nemlig beregnet per kilo og er noe sånt som 17 kr per kilo, så 10 kg vil gi deg 170 kr + eventuell fraktkostnad. Er gjennom dette ofte i jobben, og det er snaut verdt å fylle ut skjemaet. Skal du virkelig ha en pakke forsikret må du nok igjennom forsikringselskapet eller kjøpe utvidet forsikring hos speditør.

 

Hvis dette stemmer ville jeg ikke kalle det å ta ansvar. Blir helt urimelig å beregne verdi basert på vekt. Men hadde ikke forundret meg om det stemmer desverre :-|

Link to post
Share on other sites
Posten vil nok ta ansvar for skaden. De er ikke så veldig vanskelige på det. Men du kommer til å bli svært skuffet når du ser erstatningssummen. Det blir nemlig beregnet per kilo og er noe sånt som 17 kr per kilo, så 10 kg vil gi deg 170 kr + eventuell fraktkostnad. Er gjennom dette ofte i jobben, og det er snaut verdt å fylle ut skjemaet. Skal du virkelig ha en pakke forsikret må du nok igjennom forsikringselskapet eller kjøpe utvidet forsikring hos speditør.

 

Kommer vell Ann på hvilken sendingsmetode man har brukt, jeg har sendt flere ting opp igjennom årene i oppkrav, som dessverre har blitt skadet under frakt av posten, har aldri hatt noen problemer med erstatning ifra dem. De har erstattet varens verdi. Så at de regner på kilo høres ikke riktig ut. Da burde jobben deres bytte speditør.

Link to post
Share on other sites

Ingen som gidder å lese det jeg la inn fra Posten sine sider, nei :rolleyes:

 

Det står da vitterlig i punkt 14 at erstattning fra vanlig postpakker er opp til 10k, og i punkt 15 at dette beregnes ut i fra innholdets faktiske verdi. Så gjenstår det bare å dokumentere at skaden er skjedd under transporten, og at emballasjen faktisk var tilstrekkelig. Samt verdien på innholdet da...

Link to post
Share on other sites
Det står da vitterlig i punkt 14 at erstattning fra vanlig postpakker er opp til 10k, og i punkt 15 at dette beregnes ut i fra innholdets faktiske verdi. Så gjenstår det bare å dokumentere at skaden er skjedd under transporten, og at emballasjen faktisk var tilstrekkelig. Samt verdien på innholdet da...

 

Dette er helt riktig.

 

Jeg har ved to anledninger opplevd dette, med kun noen ukers mellomrom. De var litt skeptisk andre gangen, men jeg fikk erstatning begge gangene med varenes faktiske verdi. Krever litt eget initiativ, men det ordnet seg.

 

Min oppfatning om Posten er derfor at de er helt OK å ha med å gjøre, i motsetning til hva enkelte hevder. Noen glipp skjer, men det er tross alt mye som skal sendes ut hver dag.

Link to post
Share on other sites
Kommer vell Ann på hvilken sendingsmetode man har brukt. Så at de regner på kilo høres ikke riktig ut. Da burde jobben deres bytte speditør.

 

Ja, det varierer nok etter hvilken måte man bruker, men vanlige servicepakker erstattes etter vekt: http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/artikler/lov-om-vegfraktavtaler

 

Lov om vegfraktavtaler innebærer at Bring Parcels blir ansvarlig for tap og skade inntil 17 SDR* per kilo for det tapte godsets bruttovekt.

 

Du sender en Bedriftspakke Dør-Dør på 2,3 kg brutto vekt. Den blir skadet og du har krav på erstatning. Innholdets verdi er oppgitt til 400 kr.

Bring Parcels erstatter varens verdi, men maksimalt 17 SDR x 2,3 kg x 10,0 = 391 kr

Link to post
Share on other sites
Forskjell på bring og posten! Selv om det er samme selskap så gjelder andre regler ved sending på posten. Bring er mer rettet mot bedrifter og har helt andre regler.

 

Produktet erstatningsreglene gjelder blandt annet denne: http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/leveringsalternativer-netthandel Hentet fra Posten.no's sider.

 

Men som sagt tidligere, det er forskjell på hvilke produkter man velger i posten. Noen er forsikret bedre enn andre. Jeg krysser fingrene for trådstarter :-)

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...