Et stort underskudd på Strontium vil påvirke magnesium nivået negativt.   Så om magnesium nivået ikke vil opp, eller holde seg stabilt, kan en forsiktig tilsetning av strontium løse problemet.
    • Like
    1