Jump to content

Sjøvann i haldenområdet


creek
 Share

Recommended Posts

Jeg skal vel ikke påberope meg mye lokalkunnskap, men når vi i min barndom ferierte på Kirkøy, Hvaler tror jeg vannet var mer egnet for ferskvannsakvarier enn saltvann...

Vi bodde på nordvest enden av Kirkøy, og dette var nok midt i utløpet fra Glomma.

 

Regner med det er bedre på vestsiden av Kråkerøy og Vesterøy?

Link to comment
Share on other sites

Joa, men så er det dette med byråkratien..

 

Har snakket med Direktoratet for naturforvaltning, og de skulle ta kontakt med meg i morgen.

 

Problemet ligger i " Lov om forvaltning av naturens mangfold"

 

 

§ 29. (innførsel) Levende eller levedyktige organismer kan bare innføres til Norge med tillatelse fra myndigheten etter denne loven.

Tar innførselen sikte på utsetting i miljøet, skal søknaden om tillatelse klarlegge de virkninger som utsettingen kan ha for det biologiske mangfold.

Tillatelse kan ikke gis hvis det er grunn til å anta at innførselen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.

Kongen kan gi forskrift om innførsel etter første ledd, herunder om krav til søknad og vilkår for tillatelsen. Kongen kan også gi forskrift om at bestemte organismer kan innføres uten tillatelse etter denne paragraf, eller fastsette forbud mot innførsel av bestemte organismer hvis det anses nødvendig for å unngå vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.

Med mindre annet er bestemt ved forskrift gitt av Kongen, kreves ikke tillatelse etter denne loven til innførsel av landlevende planter og nærmere bestemte husdyr. Det kreves heller ikke tillatelse for innførsel av biologiske plantevernmidler som det er gitt tillatelse til innførsel av i eller i medhold av annet lovverk.

Loven kan sees i sin heltet her.

 

 

Kan kanskje virke som flisespikkeri, men kan vel nesten garanere at tollerne reagerer på en bil med en 1000l dunk på hengeren. :rolleyes:

 

Trolig tenker de sprit, men uansett er det greit å være sikker når man skal begynne å argumentere med de.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...