Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/01/2021 in all areas

  1. Ja om du märker en økt halt av nitrat så har ammonium och nitrit redan varit hög och brytits ner till nitrat så då har dina bakterier "klarat jobbet".. utan att du har fått spik som påverkar de andra fiskarna eller korallerna. Det knepiga är att finna den optimala balansen där du bara kan hiva i maten och vet att du håller dig på en fast nitratvärde.
    1 point
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...